Hoe versterkt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mijn privacyrechten?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u meer privacyrechten. Hierdoor heeft u meer controle op wat een organisatie van u weet.

Privacyrechten onder de AVG

Onder de AVG heeft u onderstaande privacyrechten.

Het recht op inzage 

Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken in te zien. 

Het recht op rectificatie en aanvulling 

Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te wijzigen. 

Het recht op vergetelheid

U heeft het recht om bepaalde verouderde of onjuiste privacygevoelige informatie te laten verwijderen door verwerkers van persoonsgegevens.

Het recht op dataportabiliteit (ook wel gegevensoverdraagbaarheid)

Dit betekent dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u verwerkt. U kunt deze gegevens vervolgens zelf opslaan voor persoonlijk (her)gebruik of doorgeven aan een andere organisatie. Het doel van dit recht is uw positie te versterken en u meer controle over uw gegevens te geven.

Het recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om organisaties te vragen om minder persoonsgegevens van u te verwerken.
Het recht om gevrijwaard te blijven van geautomatiseerd gebruik van uw persoonsgegevens en besluiten daarover zonder menselijke tussenkomst. Dit betekent dat u er recht op heeft dat een medewerker uw gegevens beoordeelt en erover een besluit neemt. Een online ingediende kredietaanvraag mag dus niet automatisch worden geweigerd. 

Het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verzoek binnen 1 maand uitvoeren

Organisaties zijn in de meeste gevallen verplicht om uw verzoek binnen 1 maand uit te voeren en u ook binnen 1 maand te laten weten dat dat is gebeurd. Tenzij zij volgens de AVG niet verplicht zijn om aan uw verzoek te voldoen. Maar ook dan moeten zij u dat binnen 1 maand laten weten.

Verzoek binnen 3 maanden uitvoeren

In uitzonderlijke gevallen mag een organisatie binnen 3 maanden reageren op uw verzoek. Bijvoorbeeld wanneer een verzoek heel complex is. Maar ook dan geldt dat zij u wel binnen 1 maand moeten laten weten dat zij meer tijd nodig hebben het verzoek uit te voeren.